Daugavpils Universitāte kopā ar 6 partneriem iesaistījusies starptautiskā projektā

Aktualizēts 20.05.2020 05:01

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union

2020.gada martā Daugavpils Universitātē tika uzsākta starptautiskā projekta “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” (Integrated management and system of measures to reduce negative impact of invasive alien species in protected areas of crossborder region) īstenošana. Projekta numurs: ENI-LLB-1-077. Projekts tiek realizēts “Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam.

Projekta īstenošanā iesaistīti septiņi partneri: Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas zinātniskais un praktiskais bioloģisko resursu centrs (BY), Daugavpils Universitāte (LV), vides pārvaldītāji no Nacionālā parka “Braslavskije ozjora” (BY), Dabas aizsardzības pārvalde (LV), Aukštaitijas Nacionālais parks un Labanoras reģionālais parks (LT), Dabas koncertzāle, kas ir unikālu sabiedrības pasākumu organizētājs (LV), un Valsts augu aizsardzības dienests (LV).

Projekta mērķis visiem septiņiem iesaistītajiem partneriem, praktiski iesaistīties kopīgo invazīvo sugu problēmas risināšanā, izmantojot dažādu pasākumu kopumu, kas tādējādi mazinās invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi pierobežas aizsargājamās teritorijās, kā arī radīs iespēju savstarpēji apmainīties ar pieredzi.  Projekta īstenošana uzlabos pārvaldības kvalitāti un palīdzēs nodrošināt kopīgu sabiedrisko labumu un risināt līdzīgas problēmas, ieviešot pozitīvas pārmaiņas sistēmās, procedūrās un iekšējā kārtībā invazīvo sugu pārvaldībā, paaugstinot prasmes un kvalitātes iesaistītajiem un sabiedrībai. Lai to paveiktu, tiks izstrādāti invazīvo sugu saraksti ar bīstamākajām sugām, mūsdienīgi rīki, metodoloģija monitoringa un uzraudzības veikšanai, tiks veikts monitorings, kartēta izplatība, notiks plaša sabiedrības un dažādu organizāciju iesaiste un informēšana, dalīšanās ar zināšanām un gūto pieredzi, kā arī veikta praktiskā iznīcināšana invazīvajam Sosnovska latvānim Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā.

Daugavpils Universitāte iesaistījās projekta realizācijā ar mērķi izmantot zinātnisko potenciālu, metodoloģiskās bāzes veidošanai invazīvo svešzemju sugu ierobežošanai un iznīcināšanai. Šī mērķa sasniegšanai Daugavpils Universitātes eksperti veiks invazīvo sugu inventarizāciju 13. aizsargājamās teritorijās pierobežas reģionā. Balstoties uz situācijas izvērtējumu, Daugavpils Universitātē tiks sagatavota analītiskā atskaite par invazīvo sugu izplatības problēmu pierobežas reģionā. Projektā iekļautajās teritorijās tiks izveidoti rīcības plāni Latvāņu iznīcināšanai. Daugavpils Universitāte iesaistīsies sabiedrības, kā arī valsts un pašvaldības institūciju informēšanā par invazīvo sugu izplatības problēmu un tās risināšanas iespējām.

Baltkrievijā un Lietuvā arī notiks invazīvo sugu izpēte un monitorings, kā arī ierobežošanas plānošana un veikšana, praktiski iznīcinot Sosnovska latvāni. Latvijā tas tiks darīts Teiču rezervātā. Kopējās projekta izmaksas 560 390,94 eiro, no kuriem 90 % jeb 504 351,84 eiro veido Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējums, 10% projekta partneru līdzfinansējums. Daugavpils Universitātei plānotais finansējums deleģēto darbību īstenošanai ir 71 699,31 eiro, t.sk. 64 529,38 eiro veido Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējums un 7 169,93 eiro Daugavpils Universitātes līdzfinansējums no valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta īstenošanas periods: 24 mēneši

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informācija par projekta aktivitātēm Daugavpils  Universitātes mājaslapā un programmas mājaslapā.

Seko mums

Pasākumu kalendārs

< Jūlijs >
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

DU BUKLETI

[contact-form-7 id="93"]