DU NORISINĀJĀS STARPTAUTISKA ZINĀTNISKĀ KONFERENCE “VIDE UN ILGTSPĒJĪGA MEŽA APSAIMNIEKOŠANA BALTIJAS REĢIONĀ – PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

Aktualizēts 13.12.2016 07:14

2016. gada 8.–9. decembrī Daugavpils Universitāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” un Latvijas Mežu sertifikācijas padome (LMSP) organizēja starptautisku zinātnisko konferenci “Vide un meža ilgtspējīga apsaimniekošana Baltijas reģionā – problēmas un risinājumi”, kas notika Daugavpils Universitātē.

Konferences gaitā jomas speciālisti diskutēja par vides jautājumu zinātniski pamatotu un sabalansētu integrēšanu meža apsaimniekošanā, kā, piemēram:

Ietekmes uz vides samazināšana, izmantojot visprogresīvākās meža apsaimniekošanas metodes. Ietekmes uz klimata izmaiņām samazināšanas pasākumi mežsaimniecībā, balstoties uz zinatniski pamatotas metodikas pielietojumu;

  1. Ekosistēmu pakalpojumu nozīme. Dabas aizsardzības metožu atšķīrīgās pieejas, dažādie mežsaimnieciskie riski, kas var ietekmēt mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu;
  2. Meža sertifikācijas sistēmas, to nozīme un ietekme meža ilgtspējīgā izmantošanā, riski un tendences, kas var ietekmēt ne tikai meža nozari, bet sabiedrību kopumā. Patiesi sabalansēta vides, ekonomisko un sociālo interešu ievērošanas nozīme;
  3. Lietderīgas informācijas apmaiņa starp kaimiņvalstīm par meža nozares izaicinājumiem un sasniegumiem.

Saskaņā ar Latvijas meža politiku, meži ir Latvijas nacionālā bagātība, kura saglabājama un vairojama, lai apmierinātu sabiedrības ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās vajadzības. Latvijas iedzīvotājus ar mežu vienmēr ir saistījušas saimnieciskas, kultūrvēsturiskas un emocionālas saites, kuras veidojušās gadsimtu laikā. Mežs nav mērāms tikai naudas izteiksmē un kubikmetros, tas pilda neaizstājamas ekoloģiskās un sociālās funkcijas gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

FOTOGALERIJA

Konferences programma pieejama šeit.

Konferences prezentācijas:

Ilgtspējīga mežkopība Latvijā: nākotnes izaicinājumi

Forestry and water Reducing environmental impact from forestry  smarter logging planning smarter logging planning

Measures of climate change mitigation in the LULUCF sector in the context of EU legislation

Dažādu ekosistēmu pakalpojumu  grupu relatīvā nozīme Latvijas iedzīvotāju dzīvē

Peatland forest management – problems and solutions

Problems related to the use of indicator species in the identification of natural forest habitats. Lichen case study

Development of rot-causing fungi on the spruce logging debris – risks related to forest management

Forest certification, its development and role in ensuring sustainability

Ilgtspējīgas mežsaimniecības rīcības virzieni AS «Latvijas valsts meži»

Meža struktūras elementu loma saproksilo vaboļu biodaudzveidības saglabāšanā saimnieciskajos

Seko mums

Raksti mums

[contact-form-7 id="67"]

Pasākumu kalendārs

< Jūlijs >
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

DU BUKLETI

[contact-form-7 id="93"]