DU TIEK UZSĀKTA PROJEKTA “EPIFĪTU METAPOPULĀCIJU DINAMIKA BOREONEMORĀLĀ MEŽA AINAVĀ” ĪSTENOŠANA

Aktualizēts 12.03.2020 11:33

2020. gada 1. martā tika uzsākta pēcdoktorantūras projekta “Epifītu metapopulāciju dinamika boreonemorālā meža ainavā” (vienošanās Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/469) īstenošana Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros.

Projekta pētniecības kategorija: rūpnieciskais pētījums.

Projekta mērķis: raksturot epifītisko sūnu un ķērpju metapopulāciju dinamiku fragmentētā boreonemorālo mežu ainavā.

Plānotie projekta rezultātu rādītāji: Sešas zinātniskās publikācijas izdevumos, kuri reģistrēti Scopus/Web of Science datubāzēs; deviņas konferenču tēzes/kopsavilkumi.

Projekta sadarbības partneri: Daugavpils Universitāte sadarbosies ar Zviedrijas sugu informācijas centru (Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu Universitāte) un AS Latvijas valsts meži.

Projekta darba grupa: Anna Mežaka (Daugavpils Universitāte, projekta vadošā pētniece (pēcdoktorante)), Tords Snals (zinātniskais konsultants, Zviedrijas sugu informācijas centrs, Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu Universitāte).

Projekta īstenošanas laiks: Projekts tiks realizēts no 2020. gada marta līdz 2023. gada februārim.

Kopējās projekta izmaksas:  133 805.72 EUR (80 % ERAF finansējums, 10% attiecināmais valsts budžeta finansējums, 10% saimnieciskā darbība).

Papildus informācija: alise.grike@du.lv, bryo82@gmail.com

Projekta aktualitātes: No 2020. gada marta ir paredzēts uzsākt izvēlēto modeļsugu informācijas apkopošanu no datu bāzēm.

Seko mums

Pasākumu kalendārs

< Februāris >
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

DU BUKLETI

[contact-form-7 id="93"]