IZM grants “Latvijas bioloģiskās daudzveidības izmaiņas un tās ietekmējošie faktori”

Projekta numurs: 5-8/08.01

Apakšprojekts: Klimata izmaiņu ietekme uz bezmugurkaulnieku daudzveidību pārmitros platlapju un melnalkšņu mežos (IZM 5-20/07.6), vadītāja: Digna Pilāte

Apakšprojekts: Putnu un kukaiņu ekoloģiskā imunoloģija, vadītājs: Indriķis Krams

Projekta mērķis:
noskaidrot bioloģiskās daudzveidības izmaiņu tendences Latvijā un tās ietekmējošos faktorus

Projekta uzdevumi:

  • veikt parauglaukumu ierīkošanu bioloģiskās daudzveidības pētījumiem
  • veikt lauka petījumos uzkratā materiāla laboratorijas apstrādi un datu matemātisko analīzi
  • izveidot klimata izmaiņu indikatorsugu sarakstu un izstrādāt metodiku to izmantošanā klimata izmaiņu noteikšanai un prognozēšanai
  • novērtēt populāciju dinamiku īpaši apdraudētām un aizsargājamām sugām un sniegt prognozes un ieteikumus apdraudēto sugu aizsardzībai
  • noskaidrot potenciāli invazīvo prognozējamo sugu migrācijas koridorus Latvijā, un izstrādāt iespējamos izplatības scenārijus
  • konstatēto aizsargājamo sugu atradnes iesniegt Latvijas Vides Aģentūrai aizsargājamo sugu datu bāzei un teritoriālajām vides pārvaldēm, lai tos varētu izmantot dabas aizsardzības plānu u.c. dabas aizsardzības dokumentu izstrādē
  • sagatavot priekšlikumus papildinājumiem Bioloģiskajām monitoringa programmām
  • aprobēt jaunas metodes bioloģiskās daudzveidības pētījumos Latvijā (radiotelemetrijas metodes sīko zīdītāju pētījumos, ekoloģiskās fizioloģijas un imunoloģijas metodes putnu asins parazītu pētījumos)
  • prezentēt pētījumu rezultātus starptautiskos kongresos un konferencēs
  • papildināt Sistemātiskās bioloģijas institūta zinātniskās kolekcijas ar jauniem kolekciju materiāliem

Finansējums: 40 000 LVL

Realizēšanas laiks: 1.04.2008. – 15.12.2008.

Projekta vadītājs: Pēteris Evarts-Bunders

Seko mums

Pasākumu kalendārs

< Janvāris >
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

DU BUKLETI

[contact-form-7 id="93"]