Fizikas promocijas padome

Daugavpils Universitātes Fizikas Promocijas padome apstiprināta 12.03.2010. ar DU rektora rīkojumu Nr.5-4/37.

DU Fizikas promocijas padomes nolikums (PDF)

Promocijas padomes eksperti:

Dr.phys. Valfrīds Paškevičs – priekšsēdētājs
Dr.phys. Edmunds Tamanis – priekšsēdētāja vietnieks
Dr.phys. Vjačeslavs Gerbreders
Dr.habil.math. Felikss Sadirbajevs
Dr.phys. Jānis Teteris
Dr.habil.phys. Andrejs Siliņš
Dr.habil.phys. Jānis Maniks
Dr.phys. Ilze Manika
Dr. phys. Faina Muktepāvela
Dr.phys. Andrejs Bulanovs

Promocijas padomes sekretārs: Ēriks Sļedevskis (e-pasts: eriks.sledevskis@du.lv)

Aizstāvētie promocijas darbi

Vadima Kolbjonoka promocijas darbs “Halkogenīdu plānās kārtiņas virsmas modificēšana ar fokusēto elektronu staru” (2019)

Marinas Krasovskas promocijas darbs “Dažādu morfoloģiju ZnO nanostruktūru iegūšana un to pielietošana elektroķīmiskā sensora izstrādē” (2018)

Georgija Kirilova promocijas darbs “Fotofizikālie procesi benzantrona luminoforu cietvielās, šķīdumos un kopolimēros” (2018)

Andreja Ogurcova promocijas darbs “ZnO, CuO, CuInSe2 savienojumu un to kompozītu izpēte pielietojumam sensoru nozarē” (2017)

Irēnas Mihailovas promocijas darbs “Telpā orientētu cinka oksīda nanostruktūru sintēze” (2017)

Pāvela Naricas promocijas darbs “Hroma – niķeļa tērauda virsmas krāsainās lāzermarķēšanas procesa optimizācija” (2017)

Oksanas Šimanes promocijas darbs “Antimona selenīda plāno kārtiņu mikro- un nanostruktūru modifikācija ar optisko un elektronu starojumu” (2012)

Andreja Gerbredera promocijas darbs “Amorfo halkogenīdu fotorezistu izstrāde un izpēte” (2010)

Ērika Sļedevska promocijas darbs Fotoinducētie procesi halkogenīdu kārtiņās nepārtrauktā un impulsa lāzera starojuma ietekmē  (2010)

Andreja Bulanova promocijas darbs “Ciparu punktu-matricas hologrāfiskais ieraksts amorfajās halkogenīdu kārtiņās” (2008)

Pasākumu kalendārs

< Janvāris >
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

DU BUKLETI

[contact-form-7 id="93"]