Botānikas laboratorija

Botānikas laboratorija veic augu sistemātikas, taksonomijas, floras un izplatības pētījumus. Laboratorijā glabājas Latvijā trešā lielākā augu herbāriju kolekcija. Herbārijā glabājas vairāk nekā 112 900 herbārija lokšņu: 83 500 sēklaugu augu herbārija lapu, 1600 kailsēkļu herbārija lapu, 21 000 sēņu un 3200 ķērpju herbārija vienību, 3000 sūnaugu un aptuveni 600 makrofītu herbārija lapu.

Kopš 2007. gada Botānikas laboratorijas herbārija kolekcija ir iekļauta Ņujorkas botāniskā dārza elektroniskajā herbāriju datubāzē

(http://sweetgum.nybg.org/science/ih/herbarium-details/?irn=150655http://sweetgum.nybg.org/science/ih/herbarium_list.php?NamOrganisationAcronym=DAU).

2018. gadā izveidota elektroniskā herbārija datubāzē (db.biology.lv), kurā uz šo brīdi aptuveni 60 000 herbāriju ieraksti.

2019. gadā Daugavpils Universitātes Biosistemātikas departamenta herbārijs iekļauts starptautiskajā tīklā GBIF—the Global Biodiversity Information Facility (https://www.gbif.org/dataset/488416a3-50f1-43a0-a1ce-daf1cdbf84dd) kurā šobrīd 54918 herbārija ierakstu.

Botānikas laboratorija atrodas Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” (Skrudalienas pag., Daugavpils novads).

Botānikas laboratorijas galvenās pētījumu tēmas:

  • Austrumbaltijas reģiona vaskulāro augu flora, izplatība, taksonomija un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
  • Latvijas vaskulāro augu flora. Taksonomiski neskaidro grupu (Pilosella, Euphrasia, Alchemilla, Epilobium, Corispermum.) pētījumi.
  • Daugavas baseina augu flora, izplatība
  • Latvijas retie un aizsargājamie augi, sugu taksonomija, atradņu apzināšana un kartēšana.
  • Latvijas dabisko biotopu pētījumi.
  • Invazīvās floras pētījumi Latvijā. Invazīvo vaskulāro augu sugu kartēšana.
  • Antropogēnās un urbānās floras pētījumi Latvijā.
  • Dendroloģiskie pētījumi. Vītolu (Salix), liepu (Tilia) kļavu (Acer) c. ģinšu kultivēto taksonu pētījumi Austrumeiropā.
  • Invazīvā dendroflora Latvijā
  • Kritisko dendroloģisko taksonu inventarizācija Latvijā

Seko mums

Pasākumu kalendārs

< Janvāris >
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

DU BUKLETI

[contact-form-7 id="93"]