Botānikas laboratorija

Botānikas laboratorija veic augu sistemātikas, taksonomijas, floras un izplatības pētījumus. Laboratorijā glabājas Latvijā otra lielākā augu herbāriju kolekcija. SBI Sistemātiskās botānikas laboratorijas augu herbārijs ir iekļauts Ņujorkas botāniskā dārza elektroniskajā herbāriju datubāzē.

Botānikas laboratorija atrodas Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” (Skrudalienas pag., Daugavpils novads).

Botānikas laboratorijas galvenās pētījumu tēmas:

  • Austrumbaltijas reģiona vaskulāro augu flora, izplatība, taksonomija un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
  • Latvijas vaskulāro augu flora. Taksonomiski neskaidro grupu (Pilosella, Euphrasia, Alchemilla, Epilobium, Corispermumc.) pētījumi.
  • Daugavas baseina augu flora, izplatība
  • Latvijas retie un aizsargājamie augi, sugu taksonomija, atradņu apzināšana un kartēšana.
  • Latvijas dabisko biotopu pētījumi.
  • Invazīvās floras pētījumi Latvijā. Invazīvo vaskulāro augu sugu kartēšana.
  • Antropogēnās un urbānās floras pētījumi Latvijā.
  • Dendroloģiskie pētījumi. Vītolu (Salix), liepu (Tilia) kļavu (Acer) c. ģinšu kultivēto taksonu pētījumi Austrumeiropā.
  • Invazīvā dendroflora Latvijā
  • Kritisko dendroloģisko taksonu inventarizācija Latvijā

Seko mums

Raksti mums

[contact-form-7 id="67"]

Pasākumu kalendārs

< Jūnijs >
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

DU BUKLETI

[contact-form-7 id="93"]