Genomikas un biotehnoloģiju laboratorija

Biotehnoloģijas laboratorija ir izveidota 2008. gadā. Tajā tiek veikti pētījumi ģenētikā, biotehnoloģijās, molekulārajā bioloģijā un molekulārajā sistemātikā. Laboratorija ir aprīkota ar modernu aprīkojumu, t.sk. gēnu analizatoru, plūsmas citometru, PCR, RT-PCR, DNS/RNS izdalīšanas robotu, spektrofotometriem DNS, RNS koncentrācijas un piemaisījumu noteikšanai, laminārboksu steriliem darbiem, inkubatoru, autoklavu, ūdens dejonizētāju, iekārtu elektroforēzes attēlu digitalai ierakstīšanai u.c.

Genomikas un biotehnoloģijas laboratorija atrodas Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1A,105.-119. kab.).

Laboratorijas aprīkojums

Genomikas un biotehnoloģijas laboratorijas galvenie pētījumu virzieni:

  • Augu audu un šūnu kultūras
  • Augu imunitātes ģenētika
  • Nanobiotehnoloģijas
  • Savvaļas populāciju biodaudzveidības izpēte, pielietojot molekulārās metodes
  • Molekulāro metožu izmantošana dzīvo organismu sistemātikā
  • Populāciju ģenētikas pētījumi

Genomikas un biotehnoloģijas laboratorijas darbinieki:

Amatas Vārds Uzvrāds Kontaktinformācija Publikācijas
Asociētā profesore Dr. biol. Inese Kokina inese.kokina[at]du.lv ResearchGate
Zinātniskā asistente Mg. biol. Inese Jahundoviča inese.jahundovica[at]du.lv ResearchGate
Zinātniskais asistents BSc.biotech. Sergejs Popovs sergejs.popovs[at]du.lv ResearchGate
Zinātniskā asistente Mg. biol. Marija Jermaļonoka marija.jermalonoka[at]du.lv
Zinātniskā asistente BSc. biotech. un Mg. biol. Ilona Mickeviča ilona.mickevica[at]du.lv
Zinātniskā asistente BSc. biol. Linda Bankovska linda.bankovska[at]du.lv

 

Seko mums

Raksti mums

[contact-form-7 id="67"]

Pasākumu kalendārs

< Septembris >
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

DU BUKLETI

[contact-form-7 id="93"]