Hidroekoloģijas laboratorija

Hidroekoloģijas laboratorija veic saldūdens ekosistēmu dzīvo organismu strukturālos un funkcionālos, un to mijattiecību pētījumus dažādu vides faktoru (fizikāli-ķīmisko un biotisko) ietekmē.

Hidroekoloģijas laboratorija atrodas Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1A).

Hidroekoloģijas laboratorijas pētījuma tēmas:

  • Daugavas palu un mazūdens perioda ūdens masu dinamikas pētījumi. Kustībā esošas ūdens masas hidrobioloģisko, ūdens fizikāli-ķīmisko parametru izmaiņu, hidroakustisko mērījumu un citu vides faktoru izpēte saskaņā ar tā saucamo Lagranža metodi sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Ķīmijas un ģeogrāfijas katedras docētājiem;
  • Svešās Ponto-Kaspijas sānpeldes Pontogammarus robustoides populācijas pētījumi Daugavas ūdenskrātuvēs (sastopamība, izplatība, vairošanās sekmes, ietekme uz sugu daudzveidību, populācijas ģenētika);
  • Daphnia cucullata Sars, 1862, tās ģenētiskā daudzveidība, izplatība un vieta zooplanktona cenožu sastāvā Austrumlatvijas dziļajos ezeros;
  • Latvijas dziļo ezeru hidroekoloģiskie pētījumi (zooplanktona, ūdens fizikāli-ķīmisko parametru pētījumi, zivju barības bāzes un krājumu izvērtēšana, sateces baseina ietekme);
  • Daugavas vidusteces upes-palieņu sistēmas hidroekoloģiskie pētījumi (2004-2009) sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Ķīmijas un ģeogrāfijas katedras docētājiem.

Hidroekoloģijas laboratorijas darbinieki:

Amatas Vārds Uzvrāds Kontaktinformācija Publikācijas
Pētnieks Mg.biol. Aija Brakovska aija.brakovska[at]du.lv ResearchGate
Pētnieks Dr.biol. Jana Paidere jana.paidere[at]du.lv ResearchGate

Seko mums

Raksti mums

[contact-form-7 id="67"]

Pasākumu kalendārs

< Augusts >
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

DU BUKLETI

[contact-form-7 id="93"]