ERAF projekts „Uz biosaderīgām mikroshēmām balstītas augu selekcijas tehnoloģijas izstrāde”

Projekta numurs: 2010/0321/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/144

Projekta īstenotāji: DU G. Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrs sadarbībā ar DU Sistemātiskās bioloģijas institūtu

Projekta mērķis: veikt mikro un nanobiostruktūru izpēti ar mērķi radīt priekšnosacījumus augstas pievienotas vērtības zinātņietilpīgu produktu ražošanas tehnoloģiju izstrādei

Projekta specifiskais mērķis: izstrādāt uz biosaderīgām mikroshēmām balstītas tehnoloģijas, lai paātrinātu jaunu perspektīvu augu formu iegūšanu selekcijas vajadzībām

Projekta aktivitātes:

  • pētniecība, kuras ietvaros tiks veikta:

1) nano- un mikroshēmu izstrāde, pielietojot nanolitogrāfiskās tehnoloģijas
2) lauksaimniecībā u.c. tautsaimniecības nozarēs (piem., enerģētikā, farmācijā) nozīmīgu un perspektīvu augu šūnu un audu kultūru iegūšana, pielietojot in vitro metodes, to pārnese uz izstrādātajiem mikroshēmu prototipiem, īpašību izpēte un intensifikācija
3) augu-reģenerantu iegūšana, analīze, t.sk. pielietojot molekulārās metodes, perspektīvo formu atlase selakcijas vajadzībām
4) iegūto zinātnisko rezultātu prezentēšana starptautiskās konferencēs un zinātnisko publikāciju  sagatavošana un iesniegšana starptautiskos recenzējamos zinātniskajos žurnālos

  • pētniecības rezultātu patentēšana LR Patentu valdē

Projekta finansējums: 368 816.00 LVL

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2011.-31.12.2013.

 

Informācija:

Vjačeslavs Gerbreders (projekta vadītājs)

vjaceslavs.gerbreders@du.lv

Seko mums

Pasākumu kalendārs

< Janvāris >
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

DU BUKLETI

[contact-form-7 id="93"]