Matemātikas promocijas padome

Daugavpils Universitātes Matemātikas Promocijas padome apstiprināta 02.12.2013. ar DU rektora rīkojumu Nr.5-4/219.

DU Matemātikas Promocijas padomes nolikums (PDF)

Promocijas padomes eksperti:

Dr.math. Armands Gricāns – priekšsēdētājs
Dr.math. Jānis Cepītis – padomes priekšsēdētāja vietnieks
Dr.math. Ināra Jermačenko
Dr.habil.math. Andrejs Reinfelds
Dr.habil.math. Felikss Sadirbajevs
Promocijas padomes sekretāre: Anita Sondore (e-pasts: anita.sondore@du.lv)

Aizstāvētie promocijas darbi

Anitas Kiričukas promocijas darbs “Planāru sistēmu ar parametriem atrisinājumi” (2019)

Nadeždas Aleksejavas promocijas darbs “Parasto diferenciālvienādojumu rezonantas robežproblēmas” (2017)

Marijas Dobkevičas promocijas darbs “Divpunktu robežproblēmu atrisinājumu tuvinājumi” (2014)

Sergeja Smirnova promocijas darbs “Dažu veidu trešās kārtas nelineāru parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmas” (2011)

Svetlanas Atslēgas promocijas darbs “Bifurkācijas nelineārās parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmās un atrisinājumu skaita novērtējumi” (2010)

Natālijas Sergejevas promocijas darbs “Otrās kārtas parasto diferenciālvienādojumu nelineāro robežproblēmu spektrālās īpašības” (2010)

Ināras Jermačenko promocijas darbs “Kvazilinearizācija un nelineāro robežproblēmu atrisinājumu tipi” (2007)

 

Pasākumu kalendārs

< Novembris >
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

DU BUKLETI

[contact-form-7 id="93"]