Genomikas un biotehnoloģiju laboratorija

Biotehnoloģijas laboratorija ir izveidota 2008. gadā. Tajā tiek veikti pētījumi ģenētikā, biotehnoloģijās, molekulārajā bioloģijā un molekulārajā sistemātikā. Laboratorija ir aprīkota ar modernu aprīkojumu, t.sk. gēnu analizatoru, plūsmas citometru, PCR, RT-PCR, DNS/RNS izdalīšanas robotu, spektrofotometriem DNS, RNS koncentrācijas un piemaisījumu noteikšanai, laminārboksu steriliem darbiem, inkubatoru, autoklavu, ūdens dejonizētāju, iekārtu elektroforēzes attēlu digitalai ierakstīšanai u.c.

Genomikas un biotehnoloģijas laboratorija atrodas Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1A,105.-119. kab.).

Genomikas un biotehnoloģijas laboratorijas galvenie pētījumu virzieni:

  • Augu audu un šūnu kultūras
  • Augu imunitātes ģenētika
  • Nanobiotehnoloģijas
  • Savvaļas populāciju biodaudzveidības izpēte, pielietojot molekulārās metodes
  • Molekulāro metožu izmantošana dzīvo organismu sistemātikā
  • Populāciju ģenētikas pētījumi

Seko mums

Pasākumu kalendārs

< Janvāris >
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

DU BUKLETI

[contact-form-7 id="93"]